Activiteiten

Hellend dak

TUMBNAIL

Het gekende hellend dak is nog altijd zeer geliefd in nieuwbouw, vooral bij huizen in pastorijstijl.
Niet enkel de dakconstructie is een belangrijk element van een woning, ook de dakbedekking bepaalt of een woning wind- en waterdicht zal zijn. Daarnaast is de dakbedekking ook een belangrijk esthetisch element van de woning.

1 2 3 4

Nadat de constructie gecreëerd is bij nieuwbouw, bij totale renovatie of na afbraakwerken van de bestaande dakbedekking bij een renovatie, wordt op de dakconstructie een onderdak voorzien.


Onderdak: Een onderdak wordt op de dakconstructie bevestigd met behulp van tengellatten. Dit is de 2de beschermlaag van een hellend dak. Als er om 1 of andere redenen water doorheen de dakbedekking kan komen of er is schade door een storm of dergelijke. zorgt het onderdak ervoor dat de constructie en alles eronder steeds gevrijwaard blijft van regen en vocht. Indien het voorgeschreven is, of er wordt gewerkt met inblaasisolatie, kan het onderdak ook een dampopen houtvezelplaat zijn.


Op de tengellatten worden panlatten of een bebording geplaatst voor het plaatsen van de dakbedekking.


Voor elk budget is een passende oplossing. Nadat we de voor- of nadelen en de karakteristieken van de verschillende dakbedekkingen met de klant hebben overlopen, komen we tot een oplossing waarbij het karakter van het volledig gebouw nog steeds tot zijn recht komt en waarbij de juiste dakbedekking op de juiste plaats wordt gebruikt.


Indien het betreffende dak bestaat uit verschillende noordbomen of kielgoten, wordt met de klant overlopen wat de mogelijkheden zijn. Ook aan het aanwerken van de dakkapellen of muren wordt de nodige aandacht besteed.